THE LAST REPORTS OF THE FIRST DIOCESAN SYNOD, SAMOA – PAGO PAGO, AUGUST 15-20, 1990. (O LIPOTI MULIMULI O LE ULUA’I SINOTI FAALEPULEAGA).